ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Αίτηση για τη  Συμμετοχή Σχολείων

 

 

Κείμενο αναφοράς:…..……………………………………………..

 

Υπεύθυνος/η καθηγητής/ρια ………………...………………………………………

……………………………….............................................................................

……………………………….............................................................................

 

Είδος παράστασης/ έργο τέχνης:..…………………………………………………

 

Τρόπος προσέγγισης:(βιωματικό εργαστήρι/ έρευνα/ project κ.ά.):

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Αριθμός μαθητών:………….....................................................................................................................................

Ηλικίες μαθητών:………….

 

Τεχνικές ανάγκες:……………………………………………………………………..............................................................….

……..………….………………………………………………………………….................................................................…………

Διάρκεια:…………………………………………………………………................................................................……………….

 

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)